Panel dyskusyjny „Zero Trust to bardziej definicja problemu niż jego rozwiązanie?”