Zero Trust

Koncepcja Zero Trust w firmie

ZERO Trust. Komu ufać? Może to brutalne, ale w dzisiejszym cyberświecie, nie możemy nikomu albo przynajmniej nie w pełni. Z tego rodzi się obraz użytkowników, którzy nawet w sieci wewnętrznej nie mogą się czuć bezpiecznie, a ich czasem niebezpieczne działania mogą zagrażać bezpieczeństwu całej organizacji. Dostarczane przez firmę Akamai rozwiązanie ETP (Enterprise Threat Protector) daje możliwość wglądu w ruch DNS wychodzący z sieci klienta, co pozwala zespołom bezpieczeństwa aktywnie blokować i eliminować zagrożenia oraz wprowadzać i egzekwować politykę użytkowania w całym przedsiębiorstwie.

Wykorzystaj model ochrony IT Zero Trust z Akamai

Rozwiązanie Akamai ETP jest skuteczne dzięki bazie wiedzy zbudowanej z olbrzymiej ilości zapytań DNS (ponad 300 miliardów zapytań DNS dziennie), przetwarzanych przez infrastrukturę DNS Akamai. Dzięki temu rozwiązanie jest w stanie zareagować dużo szybciej niż tradycyjne rozwiązania, oparte na sygnaturach, bazach podatności bądź klasycznych rozwiązaniach sand-box.

Skontaktuj się z nami, żeby dowiedzieć się więcej o ochronie Zero Trust w firmie.

Bezpieczeństwo sieci z Zero Trust

W ramach koncepcji Zero-Trust kluczowy jest też wygodny, szybki i bezpieczny dostęp do aplikacji biznesowych klienta. Rekomendowane rozwiązanie bazuje tylko, inaczej niż klasyczne rozwiązania VPN, na selektywnym dostępie do wybranych aplikacji klienta oraz dla wybranych użytkowników i to bez dodatkowego oprogramowania, wtyczek do przeglądarki czy sprzętu. Co ważne, takowe aplikacje nie są widoczne w internecie czy profilu publicznym. W przypadku EAA nie borykamy się z problemami wydajności aplikacji, samą łącznością, stabilnością połączenia czy niekompatybilnością urządzenia.

Chcesz wiedzieć więcej?

Wybierając to rozwiązanie zyskujemy:

Otrzymujemy możliwość
bezpiecznej alternatywy
do VPN

Chronimy użytkowników przed 
zagrożeniami internetowymi na 
podstawie analizy 2/3 światowych
zapytań DNS – ok. 150 miliardów
zapytań DNS dziennie.

Nie ingerujemy w rozwiązania
posiadane w środowisku klienta
lecz znacznie zwiększamy poziom
bezpieczeństwa i wydajności
istniejących systemów.

Napisz do nas