WAF

Sukces przedsiębiorstwa w dzisiejszym cyfrowym świecie zależy od tego czy jest ono w stanie bez obaw wprowadzać dostępne mu innowacje. Ataki sieciowe takie jak rozproszone ataki Denial-of-Service (DDoS), ataki na aplikacje internetowe i na infrastruktury DNS to dzisiaj największe zagrożenia dla przedsiębiorstw. Ataki te stają się coraz bardziej zuchwałe i dotykają firmy we wszystkich branżach oraz regionach. Powodują przestoje, zwiększają koszty transferu i skutkują utratą poufnych informacji. Mimo ryzyka i wyzwań konsumenci oraz przedsiębiorstwa potrzebują widzieć, słyszeć i działać coraz aktywniej w sieci. Aby odnieść sukces w dzisiejszym cyfrowym świecie, firmy muszą nadal poszerzać swoje oferty internetowe i wprowadzać innowacje bez ciągłej obawy przed intruzami.

Chcesz wiedzieć więcej?

Wybierając to rozwiązanie zyskujemy:

Wydajność, bezpieczeństwo
i wygodę w użytkowaniu

Elastyczność i skalowalność
rozwiązania

Szybkość uruchomienia
(brak wymogów w zakresie HW)

Renomę w korzystaniu z systemu
obecnego u największych 18 światowych klientów e-commerce,
największych 7 ubezpieczycieli,
60 największych linii lotniczych,
ponad 200 banków na świecie