W pierwszej połowie 2022 r. ataki na aplikacje internetowe i na API nadal rosły. Czy Twoja firma ma dziś najlepszą ochronę?

Akamai zaleca wdrożenie całościowego rozwiązania do ochrony aplikacji internetowych i interfejsu API (WAAP). Właściwy WAAP może wzmocnić strategię bezpieczeństwa informacji i zapewnić wgląd w pojawiające się zagrożenia w celu wyeliminowania luk w zabezpieczeniach oraz powstrzymania ataków internetowych.

Pobierz raport: https://www.akamai.com/lp/report/gartner-names-akamai-a-cloud-waap-leader